μουσείο πληροφορικής, arcade game

Change floor, change mood!

The visit to the museum takes on other dimensions

RAM Rulers stands out from other museums. The purpose of your visit is not only to admire the exhibits. Instead, we invite you to play with them.

RAM Rulers

You don't just see, YOU PLAY!!!

Θα δείτε και θα παίξετε όλες τις γενιές των παιχνιδομηχανών απο το 1972 μέχρι και σήμερα! You will see and play all generations of videogame consoles from 1972 until today!

You’ll snap a cartridge on the Atari 2600, play Super Hang-on on the Sega Master System, admire the 16-bit graphics of the Sega Mega-drive and Nintendo SNES.

You will… learn(!) Japanese by placing the credit card size cartridge on the PC Engine and you will play arcade on Neo-Geo.

Get your hands on Nintendo GameBoy!, try Sega Game Gear, play the Mega-drive games on Sega Nomad!

And finally, momentarily turn the screen of the Atari Lynx if you’re left-handed!

Place a cd-rom in Playstation 1, the first console to accept CDs, bringing the capacity and capabilities to incredible heights! Download from the cloud a game on Xbox one S!

And if you’re a speed enthusiast, come and take Lewis Hamilton’s place by sitting comfortably in the race seat, driving in the G29 on Playstation 4!

Και αν είστε λάτρεις της ταχύτητας, ελάτε να πάρετε την θέση του Lewis Hamilton καθίζοντας αναπαυστικά στο αγωνιστικό κάθισμα, οδηγώντας στην G29 στο Playstation 4! And if you're a speed enthusiast, come and take Lewis Hamilton's place by sitting comfortably in the race seat, driving in the G29 on the Playstation 4!