Περιοδικά πληροφορικής, βιβλία και εγχειρίδια χρήσης

Βρείτε στην συλλογή μας ολοκληρωμένες σειρές περιοδικών πληροφορικής της δεκαετίας ’80, ‘90 και 2000, θεματικά βιβλία και εγχειρίδια χρήσης των υπολογιστών και του λογισμικού του μουσείου.

Οι επισκέπτες μπορούν να τα διαβάσουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας «Γωνιά μελέτης ».

Περιοδικ'α πληροφορικής

Περιοδικά πληροφορικής, βιβλία και εγχειρίδια χρήσης

Περιοδικ'α πληροφορικής

Βρείτε στην συλλογή μας ολοκληρωμένες σειρές περιοδικών πληροφορικής της δεκαετίας
’80, ‘90 και 2000, θεματικά βιβλία και εγχειρίδια χρήσης των
υπολογιστών και του λογισμικού του μουσείου.

Οι επισκέπτες
μπορούν να τα διαβάσουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας «Γωνιά μελέτης ».